Žilina

EÚ Podporuje Transformáciu Hornonitrianskeho Regiónu: Rozpočet na Zmiernenie Dopadov Zatvorenia Baní Zvýšený

V rámci zodpovedného prístupu k ekonomickej transformácii a podpory pracovných miest, portál Live Online prináša správy o rozhodnutí Európskej komisie (EK), ktoré v súlade s pravidlami štátnej pomoci EÚ schválilo predĺženie a zmenu slovenského opatrenia zameraného na zmiernenie účinkov zatvorenia uhoľných baní v regióne Horná Nitra. Tento krok znamená zvýšenie podpory pre zamestnancov, ktorí sa ocitli v náročnej situácii v dôsledku ekonomických zmien v regióne.

Európska komisia oznámila, že Slovensko má v pláne predĺžiť toto opatrenie do 31. decembra 2024 a zvýšiť rozpočet o 10,7 milióna eur. Celkový rozpočet tak dosiahne sumu 20,3 milióna eur. Tento rozšírený rozpočet umožní zahrnúť medzi príjemcov opatrenia aj zamestnancov ďalšej spoločnosti ENO.

Cieľom tejto zmeny je podporiť zamestnancov spoločností Hornonitrianskych baní Prievidza a ENO pri hľadaní nových príležitostí v iných odvetviach v regióne Horná Nitra. Toto opatrenie je zásadné pre udržanie ekonomickej stability v regióne a zabezpečenie, aby zamestnanci, ktorí prišli o prácu v dôsledku zatvorenia uhoľných baní, mali príležitosť na rekvalifikáciu a nájdenie nového zamestnania.

Podľa zmeneného a doplneného opatrenia bude pomoc pre Hornonitrianske bane Prievidza a ENO poskytovaná vo forme priamych grantov, ktoré pokryjú náklady na rekvalifikáciu ich zamestnancov. Schéma bola pôvodne schválená v júni 2020 a mala skončiť v decembri 2023, no teraz bude predĺžená, čo odráža záväzok k podpore pracovných miest a udržateľného rozvoja regiónu.

V Live Online si ceníme iniciatívy, ktoré podporujú pracovné príležitosti a ekonomickú stabilitu, a zároveň chránia rodiny a komunity postihnuté ekonomickými zmenami. Toto rozhodnutie Európskej komisie je krokom k udržateľnej budúcnosti regiónu Horná Nitra a ukážkou konzervatívnych hodnôt práce, rodiny a národnej hrdosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *